Več o projektu COM`ON Maribor

Več o projektu COM`ON Maribor

Si star/-a med 15 in 29 in živiš v Mariboru? Si v glavi večkrat rečeš »Vem kaj manjka v tem mestu!« ali pa »To bi jaz znal/-a narediti bolje?« Super, to je to! Bodi zrav’n! Zaganjamo namreč projekt Com’On Maribor - prvi projekt, ki sredstva za ideje razdeli na podlagi participativnega proračuna za mlade.Participativni proračun je proces, ki želi aktivno vključiti čim več državljanov - torej tudi nas, mlade - v proces odločanja, kjer imamo vsi enako možnost, da se naš glas sliši. Odločanje se tako prestavi iz uradniških pisarn v vaše domove, na ulice, dvorišča, šole, mladi pa sami odločimo za kaj se bo mestni denar porabil.Si lahko kdorkoli izmisli kakršnokoli idejo? No...skoraj. Iščemo projekte, ki bodo mlade aktivirali, ki bodo izvedeni na javnih mestih oz. v skupnih prostorih in bodo dostopni za vse. Imaš takšno idejo? Prijavi jo! Bodi zrav’n!Kdo pa bo izbral najboljše? Ti! Vi! Mi! Vsi ljudje iz Maribora lahko na spletni strani glasujemo za najboljšo idejo in tista z največ glasovi bo tudi izvedena. Izberi še dva prijatelja ali prijateljici, izmislite si vašo najboljšo idejo in jo prijavite preko gumba desno zgoraj! Com’On Maribor! Bodi zrav’n!

Več o projektu COM`ON Europe

Maribor, ki ga kot skrbnik trajnostnih učinkov projekta EPM Maribor 2013 v Mreži Evropskih prestolnic mladih (NEYC - Network of European Youth Capitals) zastopa MKC Maribor, je skupaj s sorodnimi organizacijami iz Cascaisa (Portugalska), Torina (Italija), Varne (Bolgarija), Cluj-Napoce (Romunija), Brage (Portugalska) in Soluna (Grčija) pridobil finančno podporo v programu Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva na področju mladine za projekt Com'ON Europe – evropska platforma za participativni proračun za mlade.

Cilj projekta COM'ON Europe, je prispevati k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju skozi participativne mehanizme oblikovanja proračuna na lokalni ravni. S tem se dodatno spodbuja ustvarjalnost mladih, povezovalnost, podjetništvo in razvoj skupnosti, ki zagotavlja okolje za načrtovanje varne prihodnosti mladih.

COM'ON Maribor je pilotna izpeljava evropskega projekta v organizaciji MKC Maribor, ki poteka v sodelovanju s Festivalom Mladi Maribor, ki bo septembra in oktobra 2019 predstavil pobude in rešitve mladih, ki bodo uspešno sodelovali v letošnji izvedbi participatornega proračuna.

S partnerskimi mesti razvijamo metodo dela z mladimi v urbanem okolju, kjer mlade spodbujamo in jih hkrati učimo prepoznavati in artikulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. Prek projektnega terenskega dela in delavnic jim skušamo pokazati, kako poiskati rešitve za te izzive.

Tako želimo doseči, da bi bili mladi tesneje vpeti v sprejemanje odločitev na lokalni ravni, tudi kar zadeva porabo javnih sredstev. Konkretno v Mariboru se osredotočamo na sodelovanje mladih pri izvajanju participativnega proračuna, ki smo ga v mestu poskusno že uvedli. Želimo doseči, da bodo mladi znali uporabiti mehanizme, ki so jim na voljo za to, da lahko vplivajo na lastno okolje. Da torej, če imajo ideje, znajo te ustrezno artikulirati in jih tako lažje uresničiti.

Projekt se je pričel izvajati avgusta 2017 in bo trajal do julija 2019, vanj pa se vključujejo mladi in mladinski delavci iz mreže mest, ki so ali še bodo nosila naziv Evropska prestolnica mladih.

Partnerji
  • MKC Maribor
  • PontGroup
  • Erasmus +
  • Mestna občina Maribor
  • Mladi Maribor
  • Com
  • Republika Slovenija