Pravilnik

PRAVILA IGRE NA KRATKO

 • Ideje in predloge lahko predlaga ekipa najmanj 3 mladih, fizičnih oseb, v starosti med 15. in 29. letom, na dan objave povabila.
 • Ekipa mladih lahko predlaga do 5 idej oz. projektnih predlogov.
 • Projekti morajo biti izvedeni na javnih mestih ali zaprtih prostorih na območju Mestne občine Maribor.
 • Vse aktivnosti znotraj projekta morajo biti brezplačne za udeležence in dostopne za vse.
 • Projekti so lahko različni, na primer lahko izboljšajo videz ali funkcionalnost mesta ali samo počutje ljudi.
 • Maksimalna vrednost zaprošenih sredstev za projekt je 1.000,00 EUR.
 • Skupna vrednost projekta je lahko do 2.000,00 EUR, vendar morajo predlagatelji v tem primeru sami zagotoviti preostanek finančnih sredstev, npr. pri sponzorjih.
 • Ekipe mladih projekte predlagajo preko spletne aplikacije na naslovih http://comon.mladimaribor.si/ in http://maribor.comoneurope.org/.
 • Glasujejo lahko vsi prebivalci Mestne občine Maribor.
 • Po roku, ko se glasovanje zaključi, komisija na www.mkc.si in na http://comon.mladimaribor.si/ objavi rezultate in ekipe mladih povabi k sodelovanju in izvedbi.
 • Ekipa, katerih predlogi bodo izglasovani in jim bo dodeljena finančna podpora, bodo povabljene na Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, Maribor, kjer bodo skupaj z mentorjem pripravili konkretne projektne načrte in se podale v izvedbo. Ekipe bodo torej projekte izvajale v okviru Mladinskega kulturnega centra Maribor.

 

KAKŠNE POBUDE LAHKO PREDLAGAM?

Com'on Maribor podpira ideje, ki spodbujajo trajnostne spremembe. To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in/ali dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini Maribor. Projekti lahko izboljšajo videz ali funkcionalnost mesta ali samo počutje ljudi. Oblike projektnih idej so lahko zelo različne, tukaj je nekaj primerov:

- spodbujanje aktivnosti občanov,

- spremembe in izboljšave v okolici ali okoljevarstveni projekti,

- pomoč osebam s posebnimi potrebami,

- svetovanja ali informiranje občanov,

- neformalna izobraževanja,

- izboljšava rekreativnih površin ali športni dogodki,

- kulturna dediščina ali inovativni kulturni dogodki,

- prostočasne aktivnosti, ki spodbujajo druženje občanov npr. v mestni četrti ali krajevni skupnosti.

 

V Javnem povabilu si lahko prebereš podrobna pravila.

Partnerji
 • MKC Maribor
 • PontGroup
 • Erasmus +
 • Mestna občina Maribor
 • Mladi Maribor
 • Com
 • Republika Slovenija