Pobude
Število glasov
89
Lokacija pobude
Seks inštruktorji
Opiši aktivnosti svoje pobude.
Vsi smo si v času odraščanja želeli jasne in razumljive informacije v povezavi s spolnostjo. Tako je tudi dandanes spolnost še vedno tema, o kateri si mladostniki želijo izvedeti več, predvsem v okviru šolskega izobraževanja.Vendar se o njej tako najstniki, kot odrasli težko pogovarjamo medgeneracijsko, spolna vzgoja pa velikokrat pristane izven učnih načrtov ali pa je v okviru formalnega izobraževanja slabo izpeljana. Ravno zaradi takih okoliščin in lahko dostopnih informacij na internetu mladi vedno večkrat posegajo prav po le-teh. Ob tem pa se moramo zavedati, da so informacije, pridobljene na svetovnem spletu, velikokrat strokovno nepreverjene in nekorektne. Tukaj nastopi naš projekt, katerega primarni cilj je na eni strani zmanjševanje tabujev, ki so povezani s spolnostjo, po drugi strani pa tudi želja po zmanjšanju negativnih posledic v povezavi s spolnostjo, kot so nezaželena nosečnosti ali spolno prenosljive okužbe. Izobraževanje poteka v okviru neformalnega izobraževanja in podajanja informacij med vrstniki, kar za učence ustvari sproščeno okolje, v katerem lahko brez zadržkov govorijo o spolnosti in si razjasnijo vprašanja. 90-minutno delavnico vodita praviloma dva inštruktorja, ki skozi PowerPoint predstavitev razvijata diskusijo o izbranih temah, povezanih s spolnostjo. Pri tovrstnih predavanjih izhajamo iz stališča, da je izobraževanje učencev in dijakov o odgovornem spolnem vedenju in pravilni rabi kontracepcije, predvsem kondomov, lahko zelo učinkovita metoda za zmanjševanje rizičnega spolnega vedenja, ki je povezano s spolno prenosljivimi boleznimi in nezaželenimi nosečnostmi. Število okuženih s spolno prenosljivimi okužbami v letu 2017 v primerjavi s prejšnjimi leti, v katerih je število okužb iz leta v leto naraščalo, prvič kaže na postopen upad števila novih okužb. Kot primer lahko vzamemo tudi leto 2018, v katerem je bilo po zadnjih podatkih Komisije za AIDS prijavljenih le 29 novih okužb z virusom HIV, v primerjavi z letom 2017, ko je bilo novih okužb 39, ter z letom 2016 z 60 novoodkritimi okužbami. Strokovnjaki NIJZ pripisujejo upad predvsem sistematičnemu ozaveščanju javnosti. Del te mreže ozaveščanja in učenja že več let sigurno predstavlja tudi naš projekt, kjer se zavedamo, da je zdrava in varna spolnost vsekakor del zdravega načina življenja in duševnega zdravja, ki ga kot delavci v zdravstvenem sektorju želimo in moramo spodbujati, tako pri odraslih, še posebej pa pri mladini.1 Drugi razlog za upad spolno prenosljivih okužb pa predstavlja vedno večja uporaba kondomov, ki predvsem pri stiku z več nerednimi spolnimi partnerju uspešno ščitijo pred prenosom okužbe.Tudi v zvezi s tem igra naš projekt veliko vlogo-samo novembra 2018 smo razdelili 8000 kondomov. Poleg predavanj o varni spolnosti, ki predstavljajo primaren namen našega projekta, se ukvarjamo tudi z zmanjševanjem stigme, ki se še vedno giba okoli AIDS pozitivnih ljudi ter ljudi, ki pripadajo LGBTQ+ skupnosti. Stigma, povezana z AIDS-om je namreč še vedno prevečkrat kriva za odločanje mladih proti testiranju na HIV. Tudi LGBTQ+ skupnost učencem ter širši javnosti na stojnicah predstavimo na način, ki poskuša zmanjševati diskriminacijo še vedno zelo marginalizirane manjšine v Sloveniji, ki so jim v vsakodnevnem življenju velikokrat še vedno prikrajšane osnovne človekove pravice ali pa skupnost na njih še vedno ne gleda kot na enakopravne člane družbe.
Opiši katero potrebo lokalne skupnosti v Mariboru tvoja pobuda naslavlja.
Želimo si ozaveščati o varni spolnosti in o spolnosti na splošno, saj je v modernem svetu ta tema še vedno predstavljena kot tabu. Med drugim želimo približati tudi LGBT skupnost in zmanjšati nestrpnost.
Opiši kje, za katero ciljno skupino in kako nameravaš promovirati svojo pobudo.
Primarna ciljna skupina našega projekta so učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol ter 1. in 2. letnikov srednjih šol v mariborski in celjski občini. V delavnice je vključenih okoli 1000 učencev in dijakov. Komunikacija s šolami potekajo preko e-pošte in občasno preko telefonskega klica, navadno z učitelji ali profesorji biologije ali vodjami drugih izobraževalnih zavodov za mladino. Seznam šol, s katerimi sodelujemo, ter kontakti so priloženi (priloga Seznam osnovnih in srednjih šol). Naša sekundarna ciljna skupina so študenti medicine v Mariboru. Zanje izvajamo razna predavanja, kongres, trikrat letno stojnice s tematiko AIDS, IDAHOBIT in HPV ter občasno filmske večere, na katerih si ogledamo in prediskutiramo film s tematiko, povezano z našim projektom. Za vse dogodke študenti izvejo preko naše Facebook strani. Ocenjujemo, da vsak študent na MF UM pozna naš projekt in je videl vsaj naše stojnice. Prav tako je del naše sekundarne ciljne skupine tudi splošna populacija Mariborčanov, s katero smo v stiku enkrat letno 1. decembra, ko delimo pentljice in kondome na stojnici v Europarku.
Kakšen je pričakovan učinek tvoje pobude?
PRIMARNI CILJI 1. V koledarskem letu bomo izvedli 50 delavnic na 25 šolah. V razredu je povprečno 20 učencev, torej bomo o varni spolnosti izobrazili 1000 učencev osnovnih in srednjih šol. ž 2. Do konca leta 2019 bomo z uvajalno delavnico marca in oktobra ter s predstavitvijo projekta na DocFestu pridobili vsaj 15 novih inštruktorjev, ki bodo predstavljali naš projekt na šolah. 3. Na mednarodni dan ozaveščenosti o HPV, 4. marca 2019, bomo s stojnico HPV na MF UM ozaveščali študente medicine o problematiki cepljenja proti HPV in varne spolnosti. Ta dan bo potekalo tudi kratko predavanje na to temo na MF UM za študente medicine. 4. Na dan IDAHOBIT, 17. maja 2019, bomo s stojnico IDAHOBIT na MF UM ozaveščali študente medicine o LGBT skupnosti in s tem poskušali zmanjšati predsodke proti tej skupnosti. Ta dan bo potekalo tudi kratko predavanje na to temo na MF UM za študente medicine. 5. Na dan boja proti AIDS-u, 1. decembra 2019, bomo s stojnicama s promocijskim materialom na MF UM in v Europarku informirali študente medicine in širšo javnost o problematiki virusa HIV, saj je splošno znanje ljudi na tem področju zelo pomanjkljivo in imajo ljudje polno predsodkov. Ta dan bo potekalo tudi kratko predavanje na MF UM s to temo za študente medicine. 6. V koledarskem letu bomo od sponzorjev Venera shop, NIJZ in Kondomanija.si pridobili 500 kondomov za izvedbo 25 delavnic na osnovnih in srednjih šolah. 7. Čez leto bomo poskrbeli za ohranitev starih donatorjev in pridobitev vsaj enega novega donatorja kondomov ali denarnih sredstev, da bomo s tem omogočili širjenje projekta, ki ga sredstva društva ne omogočajo. SEKUNDARNI CILJI 1. V začetku novembra 2019 bomo v avditoriju MF UM organizirali kongres na temo menjave spola za 50-100 študentov naravoslovnih fakultet z namenom zmanjševanja diskriminacije LGBT skupnosti in širjenjem znanja, kar bomo na koncu kongresa preverili s kolokvijem. 2. Do konca koledarskega leta bomo z namenom širjenja projekta sodelovali in predavali na 4 novih šolah v mariborski ali celjski regiji, s katerimi bomo vzpostavili stike preko maila. 3. Meseca marca bomo v učilnici MF UM izvedli interno izobraževanje s strokovnimi predavatelji, ki se ga bo udeležilo vsaj 10 članov projekta in bo vključevalo teme iz naše delavnice za šole, s čimer bomo osvojili in poglobili ustrezno znanje za vodenje delavnic. 4. V začetku aprila bomo v učilnici MF UM za študente medicine organizirali predavanje fiziologov na temo spolnih disfunkcij z namenom podiranja tabujev in informiranja o vsakodnevnih seksualnih težavah. 5. Do konca študijskega leta bomo marca, aprila, oktobra in decembra na MMSM organizirali vsak mesec en filmski večer za člane projekta in ostale zainteresirane študente medicine s filmom v povezavi s temami projekta z namenom dviga motivacije in medsebojnega spoznavanja članov projekta. 6. Marca bomo naročili nove majice z LIS logotom za inštruktorje, ki bodo poskrbele za večjo prepoznavnost projekta in služile kot motivacija za inštruktorje. 7. Do konca koledarskega leta bomo prenovili vsebino naših delavnic, da bo v skladu z najnovejšimi svetovno določenimi smernicami in priporočili. 8. Do aprila bomo izdali nov promocijski video projekta, ki ga bomo razširili po socialnih omrežjih Medicinske fakultete Maribor in cilj katerega bo pridobiti nove člane in povečati prepoznavnost Društva študentov medicine Maribor ter našega projekta. 9. Do konca koledarskega leta bomo z denarnimi sredstvi donatorjev oblikovali in natisnili nov promocijski material projekta, da se bomo lažje in učinkoviteje predstavljali na šolah in na stojnicah čez leto. Promocijski material je opisan v prilogi. 10. V šolskem letu 2018/19 skrbimo za motivacijo inštruktorjev od novembra 2018 do junija 2019 z nagradno igro za inštruktorje, ki največkrat predavajo na delavnicah. Nagrade bodo podeljene prvim trem inštruktorjem z največ urami, pri čemer podeljujemo šalčko Društva študentov medicine Maribor, hoodie z napisom Seksinštruktor in knjigo Kamasutra. 11. V tem letu je naš cilj povezovanje s Projektom Virus iz Ljubljane, deljenje izkušenj in črpanje njihovega znanja, da bomo učinkoviteje širili naš projekt. 12. Letos se bomo potrudili, da bomo projekt razširili in ga izboljšali na vseh področjih, s čimer bomo seveda nadaljevali naslednje leto. To je glavni cilj nove organizacijske ekipe. Projekt je zelo pomemben in tako ga bomo od zdaj naprej tudi obravnavali. Izboljšali ga bomo z delovanjem na vseh področjih-število in vsebina delavnic, novi donatorji, nove ideje, uvedba izobraževalnega vikenda in kongresa … Ta cilj še ni natančno zastavljen, saj bomo na njem delali marca in ga izoblikovali.
Ali moraš povečati število članov ekipe za realizacijo svoje pobude?
Da
Partnerji
  • MKC Maribor
  • PontGroup
  • Erasmus +
  • Mestna občina Maribor
  • Mladi Maribor
  • Com
  • Republika Slovenija