Pobude
Število glasov
4
Lokacija pobude
Medkulturno druženje
Opiši aktivnosti svoje pobude.
Projekt je sestavljen iz različnih elementov: učenje tujih jezikov (na način jezikovne izmenjave ipd.), razstave lokalnih in drugih umetnikov, predstavitve knjig, manjši koncerti, potopisi (predavanja in razstave fotografij s potovanj oz. predstavitev držav priseljencev), »free walking tours« za turiste, vsem pa je skupni imenovalec spoznavanje lastne in tujih kultur.
Opiši katero potrebo lokalne skupnosti v Mariboru tvoja pobuda naslavlja.
Cilj projekta: • ozaveščati o lastni in drugih kulturah ter jezikih; • spodbuditi ljudi k učenju tujih jezikov; • povezovati ljudi različnih narodnosti.
Opiši kje, za katero ciljno skupino in kako nameravaš promovirati svojo pobudo.
Medkulturno druženje bi lahko potekalo v okviru Kulturnega inkubatorja MKC. V projektu bi lahko sodelovali vsi meščani različnih starosti, tisti, ki le začasno bivajo v Mariboru (študenti na izmenjavi ipd.), priseljenci, ki bi imeli tako možnost predstaviti svojo izvorno državo in jo približati Mariborčanom, in tudi turisti, ki se v Mariboru le ustavijo. Poleg tega bi priložnost dali nadobudnim prebivalcem mesta, ki bi želeli predstaviti svojo umetniško dejavnost, kraj ali državo širši javnosti. Projekt bi promovirali prek Instagrama, Facebooka, spletnih strani http://maribor.comoneurope.org/, https://mkc.si/ idr. in s člankom v časopisu.
Kakšen je pričakovan učinek tvoje pobude?
Pričakujeva, da bodo ljudje: - bolj kulturno dejavni; - se učili druge jezike; - bolje poznali svojo in druge kulture; - bolj sprejemali drugačnost in bodo nasplošno bolj razgledani.
Ali moraš povečati število članov ekipe za realizacijo svoje pobude?
Ne
Partnerji
  • MKC Maribor
  • PontGroup
  • Erasmus +
  • Mestna občina Maribor
  • Mladi Maribor
  • Com
  • Republika Slovenija