Pobude
Število glasov
33
Lokacija pobude
importdance
Opiši aktivnosti svoje pobude.
‘importdance’ uvaža ples v Maribor. V neplesne medije. Skozi mlade in k njim - učence in učitelje. Je teden pouka mladih mladim, namenjenih spodbujanju pretoka zanimanj, miselnosti in znanj med okolji urbanih kultur ter med mediji. Odvil se bo v času Krompirjevih počitnic in bo poskus organizacije plesne urbanošole mladih. Tematsko jedro pouka je (1) urbani plesi (mentorja: Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek, aka Alien Express). Pospremljen bo s poukom: (2) glasbe (mentor: Urban Seneković, aka YNGFirefly), DJ-anja za raznorodne zvrsti in zmesi urbanih plesov, (3) likovne podobe nastajajočega plesa (mentor: Nejc Pucko, aka Lantern Collective), oz. ustvarjanja likovnih vzorcev, šablon (stencil) in preslikav ter tiskanja teh na oblačila (kostum), na druge površine (scenografija) in prostore (oglaševanje in promocija) ter (4) plesnega filma/videa (mentor: Janez Kocbek, aka Lantern Collective), snemanja, urejanja in predstavitve a/v dokumentov. Cilji so: (1) razviti že obstoječe zanimanje mladih za obravnavane tematike. (2) V zgoščenem času poglobiti uvid v obravnavane tematike. (3) Navdihniti samopobudnost mladih. (4) Poroditi željo po nadaljevanju ustvarjanja urbane ‘scene’ v Mariboru. (5) Graditi prihodnost mesta. Teden druženja in sodelovanja se bo pričel z otvoritvenim dogodkom, ‘battle-om’, (1) obliko neformalnega tekmovanja dveh ali večih plesalcev, ki živahno plete vezi med plesalci (nastopajočimi) in gledalci (publikami) ter (2) pojavnostjo obredja, tako za sodelujoče (plesalce in gledalce), kot za zunanje opazovalce (mimoidoče). Narava dogodka ustvarja transverzalo med notranjim in zunanjim delovanjem skupnosti ter se posledično vzpostavlja tudi kot element promocije. V načrtovani ‘Battle’ bodo vključeni (tim.) nastopajoči (mentorja delavnic urbanih plesov, Krajnčan in Kunšek, njuni plesni kolegi iz Slovenije in tujine ter plesalci plesne šole Scena), gledalci (nastopajoči, ko ne v vlogi nastopajočega, udeleženci delavnic, podporniki in zainteresirani) ter mimoidoči, naključni opazovalci, Mariboračni in drugi. Dogodek bo dokumentiran. Snemale ga bodo prednastavljene kamere, udeleženci in mentor delavnice plesnega filma/videa, Kocbek. V naslednjih dneh se bo odvijal celodnevni pouk zgrajen iz večih delavnic, katerih funkcije, tematike in vsebine se bodo prepletale in medsebojno oplajale. Udeleženci se bodo družili med poukom, v odmorih, pri malici. Delili bodo izkušnje. Tlakovali bodo pot v skupnost mladih, ki jih zanima dolgoročno razvijanje urbane kulture mesta Maribor. (Za)ključni korak teden dni trajajoče šole bo javna kolektivna predstavitev pridobljenih znanj in ustvarjenih izdelkov. Predstavljeni bodo: (1) urbani plesi, njihove zmesi ter osebni plesni izrazi, (2) glasba namenjena DJ-anju za urbane plese, (3) likovni izdelki (majice, šablone (stencil), grafiti), (4) video (plesni filmi ‘Battle-a’ in pouka). (5) ‘Battle’ šolarjev in šolnikov. (6) Kratkometražni dokumentarni film o urbanošoli v Krompirjevih počitnicah, ‘importdance’. Vsi dogodki bodo brezplačni. Opomba : Finančna vrednost projekta je 2.000 evrov. Soorganizator, GT22, bo prispeval 1.000 evrov v finančno konstrukcijo projekta.
Opiši katero potrebo lokalne skupnosti v Mariboru tvoja pobuda naslavlja.
Pobuda naslavlja problematike plesnih scen v Mariboru, natančneje mesto urbane plesne scene v Mariboru. Naslavja problematiko ne povezanosti in ne enotnosti med mladimi plesalci ter  potrebo po okolju prijaznem vsakemu, ki se ukvarja s katerimkoli plesom ali pa ga ples enostavno zanima. V Mariboru je plesna dejavnost močno zastopana. V plesnih šolah pleše tisoče Mariborčank in Mariborčanov. Plešemo hip-hop, jazz, showdance, balet, sodobni ples, moderni ples, folklorne in etnografske plese, družabne in tekmovalne plese, plešemo na drogu, itn. Šol, studijev in društev je veliko - njihovih srečanj, manj. Pravzaprav prevladujejo ne srečanje, ne zanimanje za neznano, ne razumevanje drugačnosti ter pomanjkanje radovednosti in želje po raziskovanju plesa, ki sega čez meje pričakovanega. Osebni plesni izraz je pogosto postavljen na stranski tir in nemalo krat obsojan. Obenem je med mladimi čutiti potrebo po prepletu različnih plesnih žanrov, slogov in plesnosti, na kar kaže priljubljenost plesne zvrsti ‘urban fusion’. Urbano okolje je eden najpogostejših prostorov srečevanja ljudi in plesnih zvrsti. ‘Urban fusion’ je dokaz hrepenenja mladih po povezovanju, po pogovarjanju v različnih plesnih jezikih, po točki srečanja, druženja in združevanja, po izmenjavi razumevanj plesa. Je pojav želje po večji prisotnosti urbane kulture. ‘importdance’ je točka presečišča plesa v urbanem okolju. Je vstopno mesto v polje sobivanja različnosti. Kranjčan in Kunšek sta v Sloveniji in na tujem priznana mlada plesalca, koreografa in učitelja ‘urban fusion-a’.
Opiši kje, za katero ciljno skupino in kako nameravaš promovirati svojo pobudo.
Delavnice se bodo odvijale na Glavnem trgu 22, v GT22 in v njegovi neposredni okolici. Namenjene bodo osebam med 14. in 18. letom starosti, mladim iz različnih plesnih okolji, takim z že nekaj plesnega znanja ali vsaj z zanimanjem za ples. Promoviranje bo potekalo preko socialnih omrežji, na Instagram-u, Facebook-u, Vimeo-u, YouTube-u, na spletni strani ‘importdance’, na spletnih straneh učiteljev in soorganizatorjev, v besedi, sliki, stripu in filmu, s flajerji in nalepkami, v podcastu GT22, na ulici, v institucijah kulture, v gostinskih lokalih, na plesnih in glasbenih šolah ter studijih, na OŠ in SŠ, v Mariboru, Sloveniji in na spletu. Povezave do spletnih strani in življenjepisov učiteljev in soorganizatorjev. Žigan Krajnčan http://urbana-scena.si/portfolio-item/zigan-krajncan/ Gašper Kunšek http://urbana-scena.si/portfolio-item/gasper-kunsek/ Urban Seneković https://sl.m.wikipedia.org/wiki/YNGFirefly Nejc Pucko http://newedgemagazine.com/index.php/the-story-behind-lantern-collective/ Janez Kocbek http://newedgemagazine.com/index.php/the-story-behind-lantern-collective/ Lantern Collective http://newedgemagazine.com/index.php/the-story-behind-lantern-collective/ Alien Express http://urbana-scena.si/portfolio-item/alien-express/ Scena http://urbana-scena.si GT22 http://gt22.si/
Kakšen je pričakovan učinek tvoje pobude?
Pobuda bo razvila, poglobila in nadgradila že obstoječe vedenje mladih o ‘urban fusion-u’ in sceni urbane kulture mesta Maribor. Mladim bo od zunaj in znotraj predstavila razstavišče, radijski studio, knjižnico, skate rampo, video sobico, fotomuzej, intimni oder in kino, parkirišče in stopnišče GT22 ter različne možnosti obravnave prostora in medijev v njem. Sodelujoče bo opremila z znanji in veščinami DJ-anja glasbe za urbane plese, izdelave šablon, grafitov in majic, uporabe kamere (telefona) in urejanja (plesnega) filma. Prebudila bo radovednost in željo po raziskovanju plesa in tako prestavila osebni plesni izraz z drugega tira na prvi in hkrati odprla meje tujim plesnim jezikom ter urisala točko srečanj in izmenjav razumevanj plesa. Želja ekipe je, da vznikne skupnost mladih, ki bi razvijala kulturo v urbanih okoljih v Mariboru.
Ali moraš povečati število članov ekipe za realizacijo svoje pobude?
Ne
Partnerji
  • MKC Maribor
  • PontGroup
  • Erasmus +
  • Mestna občina Maribor
  • Mladi Maribor
  • Com
  • Republika Slovenija